Pazartesi, Ocak 30, 2023
Ana SayfaKültürGençler Mahallesi’nde yeni SİT alanları

Gençler Mahallesi’nde yeni SİT alanları

Manavgat’ın Gençler Mahallesi’nde bulunan bazı alanlar Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 1’nci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Manavgat’ın Gençler Mahallesi’nde bulunan bazı tarihi nokta ve kalıntılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararı ile 1’nci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi. Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.  Yayınlanan kararlar ile birlikte, Manavgat ilçesi Gençler Mahallesi’nde tespit edilen antik döneme ait yapı kalıntılarının bulunduğu yerleşim alanı ile çiftlik yerleşim alanı 1’inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

ARKEOLOJİK SİT ALANI NEDİR?

Arkeolojik Sit: İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlardır.

Gençler Mahallesi’nde yeni SİT alanları ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

1’NCİ DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak;

a) Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

b) Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

c) Höyük ve Tümülüsler de toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

d) Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

e) Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak yapılabileceğine,

f) Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin yapılabileceğine,

g) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nca karar verilen, arkeolojik sit alanları ile tescilli korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili yapılacak tüm uygulamalar için Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir.

Facebook'la yorum yapın

POPÜLER HABERLER

Son dakika haberler

Facebook'la yorum yapın