Salı, Ocak 31, 2023
Ana SayfaAntalyaManavgatLykia World icradan satışa çıkarıldı

Lykia World icradan satışa çıkarıldı

Silkar turizm grubuna ait Manavgat Denizkent’te bulunan Lykia World oteli, devlete tahsis ücretini ödemeyince  icradan satışa çıkarıldı.

Silkar Turizm’e ait Manavgat Denizkent’te ki Lykia World Links Golf Antalya Kompleksi icradan satışa çıkarıldı. İcradan satışa çıkarılan kompleks bünyesinde 1200 yataklı Lykia World otel ile 18 delikli Links Golf Antalya bulunuyor.

Manavgat 2.İcra Dairesi’nin ilanına göre kamu arazisi üzerinde tahsisli olarak inşa edilen Lykia World Otel kompleksi toplam 55 yıllık tahsis süresine sahip. 1998’de başlayan tahsis süresi 33 yıl sonra sona erecek.

360 MİLYON LİRA DEĞER BİÇİLDİ

Lykia World Links Golf Antalya Kompleksi için 360 milyon lira bedel biçildi. Otelin satış ihalesi 17 Ağustos saat 10.20’de Manavgat Adliye Sarayı C Kapısı Tarafında Kurulu Satış Salonu’nda gerçekleştirilecek. 1. ihalede otele alıcı çıkmaması durumunda 11 Eylül’de ikinci ihale yapılacak.

3 BANKANIN ALACAĞI VAR

Satışa çıkarılan söz konusu taşınmazlar üzerinde; Akbank T.A.Ş. lehine 1., 2., 4. ve 6 derecelerde serbest dereceden istifade etme hakkı ile ipotekler mevcut. Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. lehine 3. derecede serbest dereceden istifade etme hakkı ile ipotek mevcut. Lyka Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine 5. derecede serbest dereceden istifade etme hakkı ile ipotek mevcut. Taşınmaz üzerinde muhtelif icrai haciz, ihtiyati haciz ve kamu haczi ile İ.İ.K.150/c şerhleri var. Nevşehir 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2014/247 Esas, 2014/277 Esas, 2014/278 Esas, 2014/288 Esas sayılı dosyalarından “ihtiyati tedbir” şerhleri bulunuyor.

DEVLETE TAHSİS ÜCRETİ ÖDENMEDİ

İhale ilanında ünlü otelin icradan satışa çıkarılma gerekçesi de anlatıldı. İlanda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: ” Anılan taşınmaz üzerinde borçlu şirket lehine tesis edilen üst hakkının asıl dayanağının bu taşınmazın üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca borçlu şirket adına yapılan kesin tahsis işlemi olduğu, şirketin üst hakkından dolayı geçmiş yıllara ait üst hakkı bedeli ve hasılat payı borçlarının bulunması sebebi ile bu kesin tahsisin anılan Bakanlıkça iptal edilebileceği ve dayanağı kalmayacak bu üst hakkının da iptal ve tapudan terkin edilebileceği, rızaen terkin edilmemesi halinde ise gerekli yasal yollara başvurulacağı,

SATIN ALACAK BORÇLARDAN SORUMLU

Üst hakkının icra yoluyla satışı sonucu devralacak olanlar, eski hak lehtarı borçlu şirketin bu üst hakkından doğan ve ileride doğacak olan mali ve diğer tüm yükümlülüklerinden sorumlu olacağı, bu yükümlülükleri hiçbir ihtirazi kayıt ya da çekince ileri sürülmeksizin yerine getireceği,

Bu bağlamda üst hakkını icra yoluyla satışı sonucu devralacak olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, bu üst haklarından doğan ancak süresi içerisinde tahsil edilemeyen üst hakkı bedeli, hasılat payı, vb.tüm borçların ödeneceği,

Üst hakkına konu taşınmazların bitişiğinde yer alan ve kesin tahsisi sınırları içerisinde kalan ve ayrıca bahsi geçen tesisin kullanımında bulunan yaklaşık 139.193 m2 yüzölçümlü kumluk vasıflı tescil harici alan üzerinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca borçlu şirket adına kullanma izni verildiği,

Ayrıca üst hakkının devrinin yapılacağı tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde yeni bedel üzerinden yeniden sözleşme imzalanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talepte bulunulacağı, hususları, ilgililere ilan ve tebliğ olunur.”

POPÜLER HABERLER

Son dakika haberler